پایتون چیست و در چه زمینه‌هایی به کار گرفته می‌شود؟؟ - پرانت|poranet