بدافزار موبایل مخصوص گوشی های آسیایی(برند های آسیایی) - پرانت|poranet